Skip to main content

Klimaatneutraal in 2030

Wat als het ons lukt?

Ik heb ideeën!

Heel Helmond Duurzaam

De gemeente Helmond wil een duurzame, innovatieve en gezonde gemeente zijn waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is. In een stedelijke omgeving met zowel voorzieningen als rust, ruimte en natuur.

Door de uitstoot van gassen is de aarde langzaam aan het opwarmen. Dit merken we aan het weer dat -met de hete zomers en flinke regenbuien- extremer wordt.

In Helmond maken we onze omgeving klaar voor een veranderd klimaat met extremer weer. Dit doen we samen met onze inwoners, bedrijven en partners in de stad. Samen maken we heel Helmond duurzaam.

Het is onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarom zetten we in op: duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen, minder energie verbruik, vergroenen van gebouwde omgeving en geven we zelf het goede voorbeeld.

Onze ambitie:

Een klimaatneutrale stad in 2030

Eindhoven en Helmond werken samen aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Het doel? Versnelling en doorbraken zoeken om klimaatneutraal te zijn in 2030. De steden werken daarom samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan impactvolle oplossingen. Zo blijven Eindhoven en Helmond fijne, gezonde steden om te leven. De benodigde doorbraken komen in het klimaatcontract te staan, dat voor de zomer wordt afgerond.

  • Fossielvrij
  • Circulair
  • Klimaatbestendig

Een klimaatneutrale stad is fossielvrij, circulair en klimaatbestendig. Alle doorbraken dragen daar op hun eigen manier aan bij. We halen onze energie alleen nog maar uit duurzame bronnen – niet meer uit fossiele brandstoffen. Ook gaan we meer besparen en uitstoot verminderen, met initiatieven zoals Energiehuis Slim Wonen. We maken onze omgeving weerbaarder tegen de effecten van extreem weer. We stimuleren meer groen in de straat tegen hittestress. Afval wordt als grondstof gebruikt en recyclen wordt gestimuleerd – evenals kleinere initiatieven zoals het Repair Café in de Rijpelberg.

wethouder
Arno Bonte

Een van de initiatiefnemers van Helmond Duurzaam

Stadsthema's

Een klimaatneutrale stad in 2030. Daar komt nogal wat bij kijken. Daarom richten we ons op vier stadsthema’s. Per thema werken we aan oplossingen voor een fossielvrij, circulair en klimaatbestendig Helmond. De thema’s worden de komende maanden uitgewerkt en komen in het klimaatcontract te staan.

Meer informatie
Vitale binnenstad
Leefbare wijken
Bestendige bedrijvigheid
Robuuste regio

Aan de slag!
We gaan van start met 3 labs om te komen tot een klimaatcontract. Hieruit zullen projecten voortvloeien die je in de toekomst op deze website terug zult vinden.

In de tussentijd hebben we natuurlijk niet stilgezeten. Hieronder zie je een paar voorbeelden.

Klimaatlab 1

Tijdens het eerste KlimaatLab op 10 oktober 2023 gaan maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek, wisselen kennis uit en/of leggen verbindingen.

Meer weten

FairTrade & Globalgoals markt

Op 29 oktober 2023 vindt er weer een FairTrade & Gloabal Goals markt plaats in het centrum van Helmond.

Meer weten

De Klimaatburgemeester ontvangt

Op maandag 30 oktober 2023 gaat de Nationale Klimaatweek van start. In het kader daarvan organiseert Klimaatburgemeester Brigitte van de Koevering een inspirerende middag op de Brainport Human Campus bij De Driessen Groep.

Meer weten

Tweede Klimaatconferentie

Op 12 juli 2023 vindt de tweede Klimaatconferentie plaats. U bent van 19.30 tot 21.30 uur van harte welkom in Het Speelhuis! Inloop vanaf 19.00 uur.

Meer weten

Samen in gesprek blijven

Voor het klimaatcontract willen we in gesprek met inwoners, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen. Daarom starten we met drie expertsessies (labs): het Doorbraaklab, het Solutionslab en het Transitielab. In elke sessie bouwen we door op de input uit de vorige sessie. De input nemen we tussendoor mee naar de klimaatconferenties, die voor een breder publiek toegankelijk zijn. Samen brengen we een ware transitie op gang.

Bekijk de agenda