Skip to main content

Bestendige bedrijvigheid

Stimuleren van samenwerking en uitwisselen van kennis

Samenwerking kan leiden tot meer materiaal en energie uitwisseling tussen bedrijven en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Kennisuitwisseling stimuleert duurzaam ondernemen. We lopen tegen schaarste op het elektriciteitsnet aan. Intensieve samenwerking is daarom noodzakelijk. Smart Synergy Helmond is de samenwerking tussen gemeente en bedrijven in Helmond om de bedrijventerreinen te verduurzamen. We maken slim gebruik van elkaars kennis, ervaring en innovatiekracht. Hoe meer bedrijven er meedoen, hoe groter de impact.

ZELF AAN DE SLAG?

In Helmond maken we onze omgeving klaar voor een veranderd klimaat met extremer weer. Dit doen we samen met onze inwoners, bedrijven en partners in de stad. Laat u inspireren en kijk wat u kunt doen. Samen maken we heel Helmond duurzaam!

Help ook mee!

Circulaire klimaatneutrale bedrijven/economie

Een duurzame en circulaire economie is gericht op het verminderen van consumptie, productie en hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Hierdoor is er minder uitstoot van schadelijke stoffen, een lager verbruik van energie en worden we ook minder afhankelijk van materialen, grondstoffen en energie uit het buitenland. Het is belangrijk dat de manieren waarop bedrijven geld verdienen, de werkomgeving en het vervoer van en naar een werkplek duurzaam zijn.

Op bedrijventerreinen is de kans op wateroverlast en hitte vaak groot doordat er weinig groen en veel verharding is. Schade en overlast door klimaatverandering op bedrijventerreinen kan worden tegengegaan door ze groen en schaduwrijk in te richten. Dit verhoogt de biodiversiteit. Een groene werkomgeving is bovendien een stuk gezonder voor de mensen die er werken. Duurzaam reizen naar het werk biedt ook voordelen en mogelijkheden. Het levert klimaatwinst op, het is gezonder en ook vaak goedkoper. Thuis werken, met het OV of de fiets naar het werk, carpoolen of met een elektrische auto of scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers op in kunnen zetten.

Stadsthema's

Een klimaatneutrale stad in 2030. Daar komt nogal wat bij kijken. Daarom richten we ons op vier stadsthema’s. Per thema werken we aan oplossingen voor een fossielvrij, circulair en klimaatbestendig Helmond. De thema’s worden de komende maanden uitgewerkt en komen in het klimaatcontract te staan.

Vitale binnenstad
Leefbare wijken
Bestendige bedrijvigheid
Robuuste regio