Skip to main content

Leefbare wijken

Leefbaar houden van wijken

Het verduurzamen van wijken en de overgang van fossiele naar duurzame energie zijn grote klimaatopgaven. Niet alleen moeten inwoners geïnformeerd worden over de veranderingen, maar het is ook belangrijk dat iedereen mee kan doen. Duurzame oplossingen moeten betaalbaar en beschikbaar zijn voor iedereen, onafhankelijk van iemands woonlocatie, achtergrond of inkomen.

Natuur en klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Helmond. Zo hebben we onder andere te maken met wateroverlast door hemelwater en perioden van extreme hitte en droogte. Dit geeft risico’s voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Woonwijken moeten klaargemaakt worden voor klimaatverandering zodat ze een gezonde en veilige plek zijn voor inwoners. Het gaat hierbij om het beschermen en verder ontwikkelen van natuur, groen, biodiversiteit en het landschap. Ook zijn de kwaliteit van het water, de bodem en de lucht hierin belangrijk. Met de groei van onze stad kan het ook nodig zijn om extra natuur aan te leggen ter compensatie, zodat Helmond ook voor volgende generaties een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren.

ZELF AAN DE SLAG?

In Helmond maken we onze omgeving klaar voor een veranderd klimaat met extremer weer. Dit doen we samen met onze inwoners, bedrijven en partners in de stad. Laat u inspireren en kijk wat u kunt doen. Samen maken we heel Helmond duurzaam!

Help ook mee!

Circulariteit en afvalvermindering

Naast de overgang naar duurzame energie, wordt ook het hergebruiken van materialen en spullen een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving. Repareren, hergebruiken en samen delen wordt het uitgangspunt. Het is belangrijk dat we allemaal minder materialen gaan gebruiken en dat grondstoffen en afval hergebruikt (circulair) worden. Dit is een grote uitdaging omdat er veel materiaalstromen komen kijken in een levendige stad als Helmond waar we wonen, werken en recreëren.

Fossielvrij en energieopgave

In Helmond staan veel oude woningen die nog niet verduurzaamd zijn. Door tocht en hoge gasprijzen is het wooncomfort in deze woningen lager dan in een duurzaam huis. Voor het verduurzamen van onze wijken is renovatie cruciaal. Niet iedere woning is geschikt voor verduurzaming.

In de Transitievisie Warmte van de gemeente Helmond is aangegeven met welke wijken we starten. Het gaat dan om het verduurzamen van zowel koop- als huurwoningen en woningen die onder een vereniging van eigenaren vallen. Het is een enorme uitdaging om deze opgave als inwoners, woningcorporaties, woningeigenaren en overheid aan te pakken.

Stadsthema's

Een klimaatneutrale stad in 2030. Daar komt nogal wat bij kijken. Daarom richten we ons op vier stadsthema’s. Per thema werken we aan oplossingen voor een fossielvrij, circulair en klimaatbestendig Helmond. De thema’s worden de komende maanden uitgewerkt en komen in het klimaatcontract te staan.

Vitale binnenstad
Leefbare wijken
Bestendige bedrijvigheid
Robuuste regio