Skip to main content

Klimaatneutraal in 2030

Wat als het ons lukt?

Ik heb ideeën!

Initiatieven

Samen werken we aan het verduurzamen van Helmond. Initiatieven van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en de gemeente Helmond worden hier gedeeld.

 
Door te werken aan

Warmterotonde Groot Schooten

Met de Warmterotonde op bedrijventerrein Groot Schooten / Automotive campus wordt ingezet op het optimaal benutten van beschikbare, lokale, duurzame warmtebronnen.

 
Door te werken aan

Warmterotonde BZOB

Met de Warmterotonde op bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (BZOB) wordt ingezet op de realisatie van een duurzaam en betrouwbaar warmtenet.

 
Door te werken aan

De Grondstoffenhub

Collectief bedrijfsafval inzamelen voor circulaire verwerking levert enorm veel op. Mattijs Bouwmans werkt voor Smart Synergy Helmond, de initiatiefnemer van de Grondstoffenhub.

Heel Helmond Duurzaam

De gemeente Helmond wil een duurzame, innovatieve en gezonde gemeente zijn waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is. In een stedelijke omgeving met zowel voorzieningen als rust, ruimte en natuur.

Door de uitstoot van gassen is de aarde langzaam aan het opwarmen. Dit merken we aan het weer dat -met de hete zomers en flinke regenbuien- extremer wordt.

In Helmond maken we onze omgeving klaar voor een veranderd klimaat met extremer weer. Dit doen we samen met onze inwoners, bedrijven en partners in de stad. Samen maken we heel Helmond duurzaam.

Het is onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarom zetten we in op: duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen, minder energie verbruik, vergroenen van de gebouwde omgeving en geven we zelf het goede voorbeeld.

Nieuws

Lees de laatste updates.

Nieuws
 

Werken aan projecten en matchmaking tijdens Klimaatlab 2

Nieuws
 

Helmonders turven over water- en energiebesparing

Nieuws
 

Groene Pluimen voor Regbat en Driessen Groep

Nieuws
 

Helmond doet mee tijdens de Nationale Klimaatweek

Onze ambitie:

Een klimaatneutrale stad in 2030

Eindhoven en Helmond werken samen aan de Klimaatmissie. Het doel? Versnelling en doorbraken zoeken om klimaatneutraal te zijn in 2030. De steden werken daarom samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan impactvolle oplossingen. Zo blijven Eindhoven en Helmond fijne, gezonde steden om te leven.

  • Fossielvrij
  • Circulair
  • Klimaatbestendig

Een klimaatneutrale stad is fossielvrij, circulair en klimaatbestendig. We halen onze energie alleen nog maar uit duurzame bronnen – niet meer uit fossiele brandstoffen. Ook gaan we meer besparen en uitstoot verminderen. We maken onze omgeving weerbaarder tegen de effecten van extreem weer. We stimuleren meer groen in de straat tegen hittestress. Afval wordt als grondstof gebruikt en recyclen wordt gestimuleerd.

wethouder
Arno Bonte

Een van de initiatiefnemers van Helmond Duurzaam

Stadsthema's

Een klimaatneutrale stad daar komt nogal wat bij kijken. Daarom richten we ons op vier stadsthema’s. Per thema werken we aan oplossingen voor een fossielvrij, circulair en klimaatbestendig Helmond.

Meer informatie
Vitale binnenstad
Leefbare wijken
Bestendige bedrijvigheid
Robuuste regio

Klimaatlab 2

Tijdens het tweede KlimaatLab op 13 november 2023 van 14.30 tot 17.00 uur in de Hal van 100 op het Stadhuis in Eindhoven gaan maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeenten Helmond en Eindhoven met elkaar in gesprek, wisselen kennis uit en/of leggen verbindingen.

Het doel van de middag is om inwoners, bedrijven, organisaties en ambtenaren, die elkaar nodig hebben of kunnen versterken bij de uitvoering van projecten, aan elkaar te koppelen.

Meer weten

Klimaatlab 1

Tijdens het eerste KlimaatLab op 10 oktober 2023 gaan maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek, wisselen kennis uit en/of leggen verbindingen.

Meer weten

FairTrade & Globalgoals markt

Op 29 oktober 2023 vindt er weer een FairTrade & Gloabal Goals markt plaats in het centrum van Helmond.

Meer weten

De Klimaatburgemeester ontvangt

Op maandag 30 oktober 2023 gaat de Nationale Klimaatweek van start. In het kader daarvan organiseert Klimaatburgemeester Brigitte van de Koevering een inspirerende middag op de Brainport Human Campus bij De Driessen Groep.

Meer weten

Samen in gesprek blijven

Samen werken we aan een Klimaatneutraal Helmond.

Bekijk de agenda