Skip to main content

Klimaatneutraal in 2030

Wat als het ons lukt? Praat mee op de conferentie!

AanmeldenIk heb ideeën

Onze ambitie:

Een klimaatneutrale stad in 2030

Eindhoven en Helmond werken samen aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Het doel? Versnelling en doorbraken zoeken om klimaatneutraal te zijn in 2030. De steden werken daarom samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan impactvolle oplossingen. Zo blijven Eindhoven en Helmond fijne, gezonde steden om te leven. De benodigde doorbraken komen in het klimaatcontract te staan, dat voor de zomer wordt afgerond.

  • Fossielvrij
  • Circulair
  • Klimaatbestendig

Een klimaatneutrale stad is fossielvrij, circulair en klimaatbestendig. Alle doorbraken dragen daar op hun eigen manier aan bij. We halen onze energie alleen nog maar uit duurzame bronnen – niet meer uit fossiele brandstoffen. Ook gaan we meer besparen en uitstoot verminderen, met initiatieven zoals Energiehuis Slim Wonen. We maken onze omgeving weerbaarder tegen de effecten van extreem weer. We stimuleren meer groen in de straat tegen hittestress. Afval wordt als grondstof gebruikt en recyclen wordt gestimuleerd – evenals kleinere initiatieven zoals het Repair Café in de Rijpelberg.

wethouder
Arno Bonte

Een van de initiatiefnemers van Helmond Duurzaam

Stadsthema's

Een klimaatneutrale stad in 2030. Daar komt nogal wat bij kijken. Daarom richten we ons op vier stadsthema’s. Per thema werken we aan oplossingen voor een fossielvrij, circulair en klimaatbestendig Helmond. De thema’s worden de komende maanden uitgewerkt en komen in het klimaatcontract te staan.

Meer informatie
Vitale binnenstad
Leefbare wijken
Bestendige bedrijventerreinen
Robuuste regio

Aan de slag!
We gaan van start met 3 labs om te komen tot een klimaatcontract. Hieruit zullen projecten voortvloeien die je in de toekomst op deze website terug zult vinden.

In de tussentijd hebben we natuurlijk niet stilgezeten. Hieronder zie je een paar voorbeelden.

Doorbraaklab

Wat hebben we een vliegende start gemaakt maandag 13 februari tijdens het DOORBRAAKLAB bij Post#5700. Ruim 100 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de gemeente Helmond kwamen bij elkaar om te brainstormen over welke doorbraken er nodig zijn om Helmond in 2030 Klimaatneutraal te maken.

Meer weten

Solutionslab

Tijdens het Solutionslab op 13 maart 2023 kregen diverse inspirerende sprekers het woord. Onder andere Minister van Klimaat & Energie Rob Jetten, natuurfilosoof Koert van Mensvoort (TU/Eindhoven) en voormalig VN jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi waren erbij.

Meer weten

Transitielab

De doorbraken en oplossingsrichtingen uit de voorgaande bijeenkomsten nemen we mee naar het Transitielab. Tijdens dit laatste lab op 14 april van 11.00 tot 14.00 uur in het Speelhuis in Helmond neemt Europarlementariër Mohammed Chahim ons mee in wat er nodig is om de EU missie te laten slagen. Ook bekijken we tijdens het Transitielab met elkaar en de stad wat we gaan uitwerken in het Klimaatcontract. We vragen deelnemers waar zij zich of hun organisatie een bijdrage kunnen leveren.

Meer weten

Klimaatconferenties

Wat is er nodig om Helmond in 2030 Klimaatneutraal te maken? Denk en praat mee tijdens het eerste stadsgesprek op 30 maart 2023 van 19.30 tot 21.30 uur in Wijkhuis Bredeschool De Fonkel.

Meer weten

Samen in gesprek blijven

Voor het klimaatcontract willen we in gesprek met inwoners, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen. Daarom starten we met drie expertsessies (labs): het Doorbraaklab, het Solutionslab en het Transitielab. In elke sessie bouwen we door op de input uit de vorige sessie. De input nemen we tussendoor mee naar de klimaatconferenties, die voor een breder publiek toegankelijk zijn. Samen brengen we een ware transitie op gang.

Bekijk de agenda