Skip to main content

Vitale binnenstad

Fossielvrij en circulair bouwen

In ons centrum worden 10.000 woningen bijgebouwd de komende 10 jaar. Het bouwen van woningen kost veel energie en materialen. Het is belangrijk dat het bouwen van deze woningen op een duurzame en circulaire manier gaat en niet extra belastend is voor het milieu.

Natuur en klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Helmond. Zo hebben we onder andere te maken met wateroverlast door hemelwater en perioden van extreme hitte en droogte. Dit geeft risico’s voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Het centrum van de stad, met weinig groen, weinig ruimte voor water en weinig variatie in planten en dieren, is kwetsbaar voor aanhoudende hitte, droogte of wateroverschot. Het is belangrijk dat we de binnenstad zo inrichten dat het om kan gaan met klimaatverandering.

ZELF AAN DE SLAG?

In Helmond maken we onze omgeving klaar voor een veranderd klimaat met extremer weer. Dit doen we samen met onze inwoners, bedrijven en partners in de stad. Laat u inspireren en kijk wat u kunt doen. Samen maken we heel Helmond duurzaam!

Help ook mee!

Circulariteit en afvalstromen

Alleen het verminderen van de uitstoot van fossiele brandstoffen is niet genoeg om onze stad te verduurzamen. Niet alleen de opwarming van de aarde moet tegengegaan worden, maar ook het verminderen van materiaalgebruik en het tegengaan van afvalverbranding. Het is belangrijk dat we allemaal minder materialen gaan gebruiken en dat grondstoffen en afval hergebruikt (circulair) worden. Een grote uitdaging, omdat er veel materiaalstromen komen kijken in een levendige stad als Helmond waar we wonen, werken en recreëren.

Bereikbaar en leefbaar houden van de binnenstad

Met de komst van 10.000 nieuwe woningen in het centrum en 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen hoort ook een verandering in mobiliteit. Het moderniseren van mobiliteit vraagt aanpassingen in de openbare ruimte maar ook een verandering in onze manier van denken. Bij veel mensen staat de auto voor de deur, waardoor het verleidelijk is om in plaats van de fiets (wandelen of OV) de auto te pakken om een boodschap te doen.

Voor onze gezondheid en voor het klimaat is het beter als we meer bewegen. Een idee is om de stad anders in te richten, dit noemen we de tien minuten stad: een supermarkt, een drogist, een kringloopwinkel, de huisarts of een buurthuis, alles is binnen tien minuten fietsen te bereiken. De groei van Helmond biedt mogelijkheden om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad te vergroten.

Stadsthema's

Een klimaatneutrale stad in 2030. Daar komt nogal wat bij kijken. Daarom richten we ons op vier stadsthema’s. Per thema werken we aan oplossingen voor een fossielvrij, circulair en klimaatbestendig Helmond. De thema’s worden de komende maanden uitgewerkt en komen in het klimaatcontract te staan.

Vitale binnenstad
Leefbare wijken
Bestendige bedrijvigheid
Robuuste regio