Skip to main content

Stadsthema’s

Een klimaatneutrale stad in 2030. Daar komt nogal wat bij kijken. Daarom richten we ons op vier stadsthema’s. Per thema werken we aan oplossingen voor een fossielvrij, circulair en klimaatbestendig Helmond. De thema’s worden de komende maanden uitgewerkt en komen in het klimaatcontract te staan.

Op weg naar een

vitale binnenstad

Helmond blijft de komende jaren groeien op een manier die goed is voor mens, dier en milieu. Het centrum is de centrale ontmoetingsplek voor Helmond en omstreken. Maar tegelijkertijd is de binnenstad het meest kwetsbaar voor klimaatverandering en de uitdagingen die daarbij horen. Daarom gaan we aan de slag met deze klimaatopgaven.

Vitale binnenstad

Naar pagina voor meer informatie

Leefbare wijken

Naar pagina voor meer informatie

Op weg naar

leefbare wijken

Helmond heeft 11 woonwijken. Ook deze moeten klaar zijn voor een veranderend klimaat met extremer weer. We willen namelijk toe naar een gezonde leefomgeving voor mens en dier. De wijken verschillen uiteraard van elkaar. Daarom kijken we per wijk wat de klimaatopgaven zijn.

Op weg naar

Bestendige bedrijvigheid

Binnen dit thema bekijken we hoe we in Helmond duurzaam kunnen ondernemen en produceren. Door recycling belasten we het milieu minder. Ook verminderen we de uitstoot van broeikasgassen. Nieuwe economische activiteit moet passen bij onze klimaatneutrale stad. Samen met bedrijven borduren we voort op stappen die al zijn gezet, zoals het project Smart Synergy Helmond.

Bestendige bedrijvigheid

Naar pagina voor meer informatie

Robuuste regio

Naar pagina voor meer informatie

Op weg naar een

Robuuste regio

Als onderdeel van de Brainport Regio werkt Helmond intensief samen met partners zoals de Peelgemeenten, de provincie Noord-Brabant, MRE en de andere grote steden in Brabant (B5). De regio kampt met verstedelijkingsopgaven, de energietransitie, klimaatadaptatie en de landbouwtransitie. We zien deze klimaatopgaven voor een robuuste regio.

ZELF AAN DE SLAG?

In Helmond maken we onze omgeving klaar voor een veranderd klimaat met extremer weer. Dit doen we samen met onze inwoners, bedrijven en partners in de stad. Laat u inspireren en kijk wat u kunt doen. Samen maken we heel Helmond duurzaam!

Help ook mee!