Skip to main content

Robuuste regio

Een netto positieve regio

De regio rond Helmond groeit en heeft te maken met een verduurzamingsopgave, energietransitie, klimaatadaptatie en een landbouwsector die volop in ontwikkeling is. Het is belangrijk om op een multifunctionele manier gebruik te maken van de omgeving met ruimte voor: duurzame en circulaire landbouw, energieverbruik, energieopwekking, waterverbruik en biodiversiteit. Samen met inwoners, onderwijs, agrariërs, gemeenten, jongeren en het bedrijfsleven moeten we een verandering op gang brengen waarbij we ons richten op 100% circulair en meer CO2 opnemen dan uitstoten.

Energietransitie

Het buitengebied biedt mogelijkheden voor het produceren, transporteren en opslaan van duurzame energie voor de energietransitie. In andere gebieden zoals de binnenstad is dat een stuk moeilijker. De energietransitie vraagt niet alleen om praktische oplossingen maar ook om andere manieren van samenwerking. Het signaleren van kansen voor plekken voor duurzame energieopwekking en samen een ambitie neerzetten op het gebied van energiebesparing zijn daarbij belangrijk. In Zuidoost-Brabant hebben we samen met 20 andere gemeenten, de provincie, de waterschappen en Enexis de Regionale Energiestrategie (RES) opgezet.

ZELF AAN DE SLAG?

In Helmond maken we onze omgeving klaar voor een veranderd klimaat met extremer weer. Dit doen we samen met onze inwoners, bedrijven en partners in de stad. Laat u inspireren en kijk wat u kunt doen. Samen maken we heel Helmond duurzaam!

Help ook mee!

Klimaatbanen

Voor de verandering naar een duurzame economie, zijn mensen nodig met nieuwe kennis en vaardigheden. Dat geldt voor de bouw, voor de energietransitie en voor de verduurzaming van bestaande woningen. Dit vraagt om passende opleidingen, zowel in het beroeps- als wetenschappelijke onderwijs. Ook zijn er trajecten nodig om mensen om te scholen of om kennis over duurzaamheid bij te brengen. Daarvoor zijn nieuwe samenwerkingsvormen nodig tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Stadsthema's

Een klimaatneutrale stad in 2030. Daar komt nogal wat bij kijken. Daarom richten we ons op vier stadsthema’s. Per thema werken we aan oplossingen voor een fossielvrij, circulair en klimaatbestendig Helmond. De thema’s worden de komende maanden uitgewerkt en komen in het klimaatcontract te staan.

Vitale binnenstad
Leefbare wijken
Bestendige bedrijvigheid
Robuuste regio