Skip to main content

Grondstoffenrotonde: slim uitwisselen van rest- en afvalstromen

Missietraject: Opschaling duurzame bedrijventerreinen

Hoe kun je als ondernemers gebruikmaken van elkaars afvalstromen en hiermee gezamenlijk voordeel behalen? Mattijs Bouwmans van Smart Synergy vertelt hier alles over. Hij werkt namelijk aan het unieke project de Grondstoffenrotonde. 

Meer over dit project weten?

Lees meer

Afval van het ene bedrijf, waardevolle grondstof voor de ander

Grondstoffen worden schaars en steeds duurder. Met de Grondstoffenrotonde zetten we in op de slimme uitwisseling van rest- en afvalstromen. Afval van het ene bedrijf wordt een waardevolle grondstof voor de ander. Van afval naar grondstof. 

 

Hoe maken we er Helmond duurzamer mee?

Het uitwisselen van afval- en reststromen is economisch voordelig, gaat verspilling tegen en is duurzaam. Bovendien zorgt een efficiënter gebruik van grondstoffen voor minder CO2-uitstoot en daarmee voor minder CO2-belasting. 

Oplossing voor afvalstromen

In Helmond vinden we het normaal om huishoudelijke reststromen te scheiden. We zijn inmiddels niet anders gewend. Wanneer we naar ons werk gaan, gebeurt dit nog te weinig. Dit kan anders. De mogelijkheden voor het gebruiken van secundaire grondstoffen zijn eindeloos, ze moeten alleen wel op de juiste manier worden aangeleverd. Met de grondstoffenrotonde bieden we hier een oplossing voor. Zo dragen we bij aan circulaire business cases in onze eigen gemeente. Neem bijvoorbeeld JobFactory. Hier wordt met gebruikt hout nieuwe meubels gemaakt onder de naam “Skon”. 

Oproep om aan te haken

De grondstoffenrotonde is ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in het circulair verwerken van bedrijfsafval. Organisaties kunnen zich hiervoor aanmelden. Ik denk en kijk graag mee of we voor specifieke reststromen één inzamelronde kunnen organiseren. 

Wat levert het je op als bedrijf?

Door samen reststromen te verzamelen en vervoeren, kunnen we inzameling efficiënter organiseren voor onze bedrijventerreinen. Zo werken we nog beter samen. Door samen een grotere hoeveelheid gescheiden reststromen in te zamelen, voorkomen we dat er kostbare grondstoffen verloren gaan. Daarnaast verminderen we de restcontainer, wat niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. 

Pilots succesvol doorlopen

“Een aantal pilotrondes voor pallets en E-Waste hebben op bedrijventerrein Hoogeind plaatsgevonden. Door samen een grotere hoeveelheid gescheiden reststomen in te zamelen, voorkomen we dat er kostbare grondstoffen verloren gaan. Lokaal onderzoeken we nog meer outlets waar verschillende reststomen gebruikt kunnen worden als nieuwe grondstof. Het doel is om in 2024 structureel de inzamelrondes te rijden op bedrijventerrein Hoogeind.”

De Grondstoffenrotonde is een initiatief van Smart Synergy Helmond, een uniek en ambitieus programma waarin ondernemers intensief met elkaar en de gemeente Helmond samenwerken.  

Meer weten?

Wil je meer weten over de Grondstoffenrotonde? Of heb je als ondernemer interesse om aan te haken? Neem dan contact op met Mattijs Bouwmans door te mailen naar mattijs@indusym.nl of kijk op www.bedrijventerreinenhelmond.nl/grondstoffenrotonde