Skip to main content

Klimaatcontract Eindhoven en Helmond; met en voor de stad naar klimaatneutraliteit

Wat is er nodig voor Eindhoven en Helmond om in 2030 klimaatneutraal te zijn? Ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzame toekomst van beide steden zijn opgehaald en gebundeld in een eerste Stedelijk Klimaatcontract. Het Klimaatcontract valt onder de EU-missie ‘Klimaatneutrale en Slimme Steden’ en is tot stand gekomen dankzij de inbreng van een grote groep maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners uit de twee steden en de regio.

De EU missie is gericht op de lange termijn om de noodzakelijke transitie te realiseren: een Klimaat Deltaplan Eindhoven-Helmond om stapsgewijs toe te werken naar fossielvrije, circulaire en klimaatbestendige steden in uiterlijk 2050. Een belangrijke mijlpaal op de weg daar naar toe is de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Door mee te doen aan deze klimaatmissie benadrukken Eindhoven en Helmond dat klimaatverandering een transitie is die sneller en beter aangepakt moet worden. Eindhoven en Helmond willen duurzame en gezonde gemeenten zijn waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is. Wethouder Arno Bonte (Helmond): ‘Dat is natuurlijk niet alleen een zaak van de gemeente. Daarom ben ik er blij mee dat er zoveel partijen zijn die dit Klimaatcontract ondersteunen en zich in de praktijk willen inspannen om concrete stappen voorwaarts te maken’.

In dialoog met de stad

De afgelopen periode hebben beide steden in gesprekken met de inwoners de vier stadsthema’s: Vitale Binnenstad, Leefbare Wijken, Levendige Bedrijvigheid en Robuuste Regio bepaald. Onder deze stadsthema’s zijn 22 missietrajecten opgesteld die de ruggengraat zijn van het Stedelijk Klimaatcontract. Het gaat om missies gericht op de Energietransitie, het verduurzamen van de steden en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Een stedelijk klimaatcontract met en voor de stad kan alleen slagen als het gedragen wordt door de samenleving. Daarom is samenwerking en co-creatie nodig tussen inwoners, overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en andere organisaties. Aan de deelnemers is onder meer gevraagd zich te committeren aan de uitgangspunten in het Klimaatcontract en het eigen (klimaat)beleid en handelen hiermee in overeenstemming te brengen. De partijen gaan nu met elkaar aan de slag om de noodzakelijke versnelling voor het bereiken van de klimaatdoelen in te zetten.

EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden

Eindhoven en Helmond zijn als duo-stad geselecteerd als koploper voor de Europese klimaatmissie: ‘100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030’. De EU-missie is een belangrijke katalysator om de klimaat- en energietransitie-ambities landelijk en lokaal te realiseren en ook te versnellen. De gemeenteraden van Eindhoven en Helmond spreken na de zomer over het Stedelijk Klimaatcontract, waarna het wordt ingediend bij de Europese commissie.

Laat een reactie achter