Skip to main content

De gemeenteraden van Eindhoven en Helmond hebben eind september 2023 ermee ingestemd om zich als duo-stad in te schrijven op de EU-missie 100 Klimaatneutrale en Slimme Steden. De inschrijving gebeurt op basis van het voorleggen van het Stedelijk Klimaatcontract bij de Europese Commissie. Het contract dat tot stand is gekomen met inbreng van honderden inwoners en commitment van ruim 160 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. De Klimaatmissie moet in beide steden leiden tot het versnellen van de klimaatdoelen.

Naast het voorleggen van het Stedelijk Klimaatcontract aan de Europese Commissie hebben beide gemeenteraden ook ingestemd met het maken van een meerjarig Klimaatdeltaplan en bijbehorend investeringsplan om de ambities werkelijkheid te laten worden. In het Klimaatdeltaplan wordt het Stedelijk Klimaatcontract uitgewerkt voor de langere termijn omdat de verandering richting een klimaatneutrale stad tijd nodig heeft. Met hun inschrijving willen de steden in gesprek komen met Europa en de Rijksoverheid om voor Eindhoven en Helmond Europese subsidies naar de Brainportregio te halen. De Klimaatmissie geeft beide steden ook de mogelijkheid om via Europa en de Rijksoverheid wettelijke uitdagingen, financiële vraagstukken en botsend beleid onder de aandacht te brengen.

Naar verwachting weet de duo-stad in de eerste helft van 2024 of hun inschrijving voldoet aan alle randvoorwaarden en eisen om in aanmerking te komen voor het Europese ‘missielabel’. Het missielabel is nodig om uiteindelijk mee te kunnen dingen tijdens openstaande Europese subsidierondes rondom klimaatbeleid, circulariteit en vergroening. In de tussentijd wordt er gewerkt aan de uitwerking van het Klimaatcontract in de vorm van een Klimaatdeltaplan en bijbehorend investeringsplan.

Op weg naar Klimaatneutraal
De Klimaatmissie is gericht op de lange termijn om de noodzakelijke transitie te realiseren. Het Klimaatdeltaplan Eindhoven-Helmond gaat de koers aangeven om stapsgewijs toe te werken naar fossielvrije, circulaire en klimaatbestendige steden in uiterlijk 2050. Een belangrijke mijlpaal op de weg daar naar toe is de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Door mee te doen aan deze Klimaatmissie erkennen Eindhoven en Helmond dat klimaatverandering een transitie is die sneller en beter aangepakt moet worden. Eindhoven en Helmond willen duurzame en gezonde gemeenten zijn waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is. Het aanpakken van klimaatverandering draagt bij aan een groene en gezonde stad.

Laat een reactie achter