Skip to main content

Vitale binnenstad ideeën

De ideeën van inwoners tijdens de Klimaatconferentie zijn gericht op het bevorderen van duurzaamheid, klimaatvriendelijkheid en sociale cohesie. De reacties weerspiegelen een gedeelde wens om een groenere en duurzamere stad te creëren o.a. door energieneutrale, circulaire en biobased bouwplannen, het stimuleren van het gebruik van de fiets en het vergroenen van daken en openbare ruimtes. De behoefte aan sociale ruimtes, voorzieningen en aandacht voor jongeren werd ook benadrukt. Daarnaast zijn er innovatieve suggesties gedaan, zoals het gebruik van de regio als distributiehub en het bouwen van tiny houses en groepswoningen voor verschillende leeftijdsgroepen.

In de zoektocht naar duurzame bouwmaterialen zijn hergebruik, lokale marktplaatsen en 3D-printtechnologie enkele van de voorgestelde ideeën. Klimaatneutrale mobiliteit is een ander belangrijk aspect. Inwoners pleiten voor betere fietspaden, een goede fietsinfrastructuur en het stimuleren van lopen en het gebruik van het openbaar vervoer. Er is ook bezorgdheid geuit over de impact op mensen die afhankelijk zijn van de auto en gezinnen met kinderen en groenvoorzieningen in een 10-minuten stad.

Tijdens de Klimaatconferentie bleek dat de aanwezigen graag mee wilden denken over circulaire stedelijke ontwikkeling en duurzaam consumeren. Er zijn vanuit de inwoners veel suggesties gedaan voor het promoten van vintage en tweedehands winkels, reparatie en hergebruik, ruilbeurzen, kledingruil en bewustwording van de impact van fast fashion en grote winkelketens. Inwoners willen graag betrokken zijn en zien het als iets gezamenlijks om een groenere, meer inclusieve en duurzame stad te creëren. Een betrokken gemeenschap die ondersteund wordt door de gemeente bij het aanpakken van hedendaagse uitdagingen.