Skip to main content

Robuuste regio ideeën

Uit de reacties van inwoners op het stadsthema “Robuuste Regio” blijkt dat er veel steun is voor meer lokale productie en consumptie. Inwoners stellen voor om lokale leveranciers te ondersteunen door grote ketens te stimuleren om lokaal in te kopen en duurzame landbouw te stimuleren door bijvoorbeeld lokale groentepakketten tegen kostprijs aan te bieden. Innovatieve ideeën zoals het starten van een lokale energie coöperatie met gratis energie voor inwoners met een laag inkomen en het gebruik van alle materialen en reststromen van een productieproces zijn ook genoemd. Daarnaast vonden de aanwezigen het belangrijk om jonge lokale ondernemers betere kansen te geven.

Tijdens de Klimaatconferentie hebben inwoners de nadruk gelegd op educatie en bewustwording van de impact van producten op het milieu en de samenleving. Kennisoverdracht wordt gezien als hulpmiddel om gedragsverandering te stimuleren bij inwoners en werknemers. Kritische vragen en opmerkingen waren o.a. dat inwoners zich zorgen maken over de toekomst van jongeren en de toegankelijkheid van klimaatbanen. Er werden ook wat ingrijpendere ideeën genoemd zoals het aanpassen van de stikstofwet en het uitkopen van agrariërs en het omscholen van deze groep. Ook ideeën als lokale voedselbossen, 3D-printing hubs, en het gebruik van duurzame warmtebronnen en kweekvlees/melk als oplossing voor de stikstofcrisis kwamen aan bod.