Skip to main content

Leefbare wijken ideeën

Inwoners zijn enthousiast over het motiveren en het elkaar inspireren om duurzaam gedrag te bevorderen, zoals afval scheiden, meer fietsen en lopen en het verminderen van energiegebruik. Aangedragen ideeën tijdens de Klimaatconferentie gaan o.a. over het stimuleren van samenwerking tussen generaties, educatie en voorlichting aan jongeren en het positief belonen van duurzame keuzes. Ook innovatieve ideeën, zoals een “bibliotheek van spullen”, deelauto’s en het creëren van een gedecentraliseerd energienetwerk kwamen aan bod.

Een zorgpunt was hoe inwoners te betrekken die om wat voor reden dan ook moeilijk meekunnen in de klimaatopgaven. De aanwezige inwoners reageerden overwegend positief op het idee om de buitenruimte groener en duurzamer in te richten. Ze ondersteunen het creëren van meer parken, het vergroenen van tuinen en wijken, en het plaatsen van vogel- en insectenhuisjes. Opvallende en innovatieve ideeën zijn o.a. het bevorderen van duurzame warmtebronnen en het plaatsen van pergola’s boven straten voor verkoeling. Tijdens de conferentie is aangegeven dat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen (inclusiviteit). Duurzaamheid wordt gezien als een gezamenlijke inspanning. Er zijn subsidies en belastingvoordelen voorgesteld voor mensen die verduurzamen en hulp aan mensen die dat nodig hebben o.a. vanwege een laag inkomen.

Kritische vragen en opmerkingen richtten zich op de haalbaarheid van bepaalde duurzame energiebronnen en het tempo van verduurzaming. Inwoners droegen verschillende ideeën aan om de doelen van circulaire wijken en afvalvermindering te bereiken. Voorbeelden zijn het delen van spullen en materialen, hergebruik van producten en duurzame afvalvermindering. Innovatieve suggesties zijn o.a. maandelijkse spullenruil in buurthuizen, deelauto’s, het inzetten van influencers om duurzaamheid te promoten, het planten van een boom voor elke nieuwe inwoner en het stimuleren van fietsen met kortingsacties/aanbiedingen langs fietspaden.