Skip to main content

Bestendige bedrijvigheid ideeën

Inwoners vinden het creëren van een gezonde, groene werkomgeving en het bevorderen van duurzame en circulaire bedrijfsvoering belangrijk. Innovatieve ideeën die aangedragen zijn tijdens de Klimaatconferentie zijn o.a. het opzetten van een materialenbank, het organiseren van een markt voor vraag en aanbod van afvalstoffen en het lokaal recyclen en hergebruiken van grondstoffen. Op het gebied van een groene en klimaatbestendige werkomgeving werden ook genoemd: het opslaan van regenwater op bedrijventerreinen, het creëren van wandelroutes, het veranderen van parkeerplaatsen in groen, het stimuleren van het gebruik van de fiets en het aanleggen van daktuinen en groene heggen. Inwoners zien graag dat bedrijven zich niet alleen focussen op winst maar juist ook op een duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Genoemde maatregelen om bij te dragen aan een gezonde omgeving waren o.a. het belasten van uitstoot en het hoger belasten van het afvoeren van afval van bedrijven.