Skip to main content

Monumentaal pand

Het verduurzamen van monumenten in Helmond is maatwerk. Bij verduurzamingsmaatregelen moet rekening gehouden worden met monumentale waarden, zodat het uiterlijk van het gebouw niet aangetast wordt. Ieder monument is anders qua bouwjaar, bouwtechniek en aspecten van cultuurhistorische waarde. Wat er mogelijk is op het gebied van verduurzaming en waar het gebouw om vraagt, verschilt per monument. Voor wijzigingen aan een monument, zowel aan de binnenkant als buitenkant is een Omgevingsvergunning nodig. Bekijk welke mogelijkheden er zijn voor het verduurzamen van monumenten en doe de vergunningscheck via het online Omgevingsloket.

Informatie over het verduurzamen van monumenten vind je ook op www.monumenten.nl, Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg en Monumentenwacht Noord-Brabant.

Meer informatie