Skip to main content

Duurzaamheidsadvies monumenten

Bent u eigenaar van een monument? Dan kunt u bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF) in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van een duurzaamheidsadvies door een bij het NRF aangesloten Duurzame Monumenten adviseur. Met dit advies krijgt u inzicht in de te nemen duurzaamheidsmaatregelen en wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen historische waarden en energiebesparing.

Linken naar de pagina www.restauratiefonds.nl.

Meer informatie