Skip to main content

BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan jij als Vereniging van Eigenaren investeren in het veiliger, milieuvriendelijker, comfortabeler of leefbaarder maken van jouw huis of het gebouw waarin je woont.

Meer informatie