Skip to main content

BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan jij als ondernemer investeren in sport, groene energie, de circulaire economie, mobiliteit of een rijke leefomgeving.

Meer informatie