Skip to main content

Wat bruiste het van energie op 13 maart jl. tijdens het Solutionslab in het Evoluon! Na inleidingen van natuurfilosoof Koert van Mensvoort, wethouder Arno Bonte en voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi gingen ruim 200 partners, inwoners aan de slag met mogelijke oplossingen om de Klimaatmissie van Eindhoven en Helmond te realiseren: klimaatneutraal in 2030. Een geslaagde bijeenkomst die werd afgesloten met een korte presentatie, een paneldiscussie met o.a. Matthijs Hulsbosch (voorzitter Duurzaamheidspact), minister Rob Jetten en wethouder Rik Thijs uit Eindhoven. Er zijn veel nieuwe oplossingen bedacht als aanvulling op wat er al gaande is in de regio. Bijvoorbeeld over warmte en biobased en circulair bouwen, zonodig door strengere eisen te stellen. De tientallen oplossingen op de vier thema’s (vitale binnenstad, robuuste regio, leefbare wijken en bestendige bedrijventerreinen) komen hier bovenop om te versnellen richting 2030.

Vervolg

De oplossingen die tijdens deze inspirerende bijeenkomst zijn bedacht worden uitgewerkt en vormen de basis voor het vervolg. Gepland zijn 14 april het Transitielab en donderdagavond 30 maart de 1e klimaatconferentie in Wijkhuis de Fonkel, hier gaan we in gesprek met inwoners. Over wat zij zien als noodzakelijke oplossingen. Denk o.a. aan ander soort vervoer, minder consumeren, gezondere voeding, minder afval, fijne woonwijken, hergebruik van spullen en het anders omgaan met groen en water. Iedereen die mee wil denken en praten is van harte welkom!

Meld je aan voor de Klimaatconferentie op 30 maart 2023

Ja, ik wil me aanmelden

Laat een reactie achter