Skip to main content

Bedrijventerreinen BZOB en Hoogeind verduurzamen versneld met steun van provincie en gemeente Helmond.

Vanmiddag ondertekenden gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouders Arno Bonte en Martijn de Kort en parkmanager van Stichting Bedrijventerreinen Helmond Frits Rutten het Plan van Aanpak ‘Grote Oogst Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant en Hoogeind’. Het is de officiële start van het project Grote Oogst in Helmond, waar ondernemers met elkaar en met de gemeente samenwerken om bij te dragen aan de energietransitie in de stad en het klimaatneutraal maken van Helmond in 2030.

Grote Oogst is een uniek en ambitieus programma waarin ondernemers intensief met elkaar én met de gemeente samenwerken. De projecten dragen afzonderlijk bij aan de energietransitie, en als collectief zorgen ze voor een versnelde verduurzaming van de Helmondse bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen lenen zich daar ook goed voor. De industriële geschiedenis van (bedrijven op) deze terreinen biedt veel ruimte duurzaamheidsmaatregelen te treffen die direct bijdragen.

Klimaatneutraliteit Helmond 2030

De tekening vindt bewust plaats op het moment dat het laatste klimaatlab plaatsvindt met ondernemers, bedrijven en maatschappelijke instellingen om te komen tot een klimaatcontract. De uitdaging om te komen tot klimaatneutraliteit in 2030 is enorm, de gemeente Helmond is blij dat het Helmondse bedrijfsleven actief inzet op versnelde vergroening en innovatie om deze doelen te halen. Het past binnen de stad en de Brainport-regio om daarbij samen te werken en aanwezige kennis en techniek te benutten. De zes Helmondse bedrijventerreinen zijn voorbeelden in hoe dit moet.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

De gemeente Helmond kent een unieke samenwerking met de parkmanagementorganisatie Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond is een van de eerste gemeenten in Nederland waar een op basis van een Ondernemersfonds gefinancierde parkmanagementorganisatie is opgericht. SBH is sinds 2013 dé gesprekspartner voor en namens ondernemers die gezamenlijk zaken willen oppakken. SBH heeft een sterk en gedragen bestuur en pakt veel verschillende thema’s voor de ondernemers op. Op het gebied van de energietransitie worden projecten uitgevoerd door Smart Synergy Helmond.

Vier grote en kansrijke projecten

De vier grootste en kansrijkste projecten die de komende jaren kunnen worden versneld zijn een warmterotonde op Groot Schooten, waar kantoorgebouwen collectief worden gevoed met warmte uit een aantal WKO’s en restwarmte, een waterrotonde waarbij afvalwater hergebruikt wordt en oppervlaktewater gewonnen wordt, een tweede warmterotonde op BZOB, waar restwarmte van bedrijven en aquathermie helpt een bestaand warmtenet te verduurzamen en een grondstoffenrotonde voor circulaire verwerking en het verduurzamen van materiaalketens en reststromen.

Laat een reactie achter