Skip to main content

Noord-Brabant, het publiek energiebedrijf EBN, gemeenten en tuinbouworganisaties versnellen gebruik van geothermie om klimaatdoelen te halen.

Vrijdag 14 april 2023 ondertekenden de provincie Noord-Brabant, het publiek energiebedrijf EBN, de gemeente Helmond als vertegenwoordiger van de vier Brabantse RES-regio’s, Glastuinbouw Nederland en Glastuindersplatform Zuid-Oost Nederland de intentie om in Noord Brabant een versnelling door te maken op het gebruik van aardwarmte.

Aardwarmte, of geothermie, kan volgens onderzoek tot 13% van de woningen in Brabant verwarmen. Hiermee wordt een volgende stap gezet in het halen van de Brabantse klimaatdoelen en de Helmondse ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030.

Brabant werkt sinds 2016 aan geothermie. Sindsdien zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Recent is ook de landelijke Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) in Brabant geweest voor seismisch onderzoek. Dit alles leidt tot meer inzicht in de bodemopbouw en de mogelijkheden voor geothermie (gebruik van aardwarmte). Verder zijn in Brabant richtlijnen ontwikkeld voor het veilig uitvoeren van geothermie-projecten. Deze richtlijnen waren de basis voor de huidige landelijke richtlijnen. Momenteel is er in Brabant één geothermiebron in bedrijf in Zevenbergen dat warmte levert aan kassen.

Het is belangrijk dat er de komende jaren meer geothermie-bronnen in Brabant gerealiseerd worden. In de vier regio’s in Brabant maken gemeenten, waterschappen en provincie plannen voor de omschakeling naar duurzame energie. Die zijn vastgelegd in de regionale energie strategieën (RES’en). In eerste instantie is veel aandacht uitgegaan naar het opwerken van duurzame energie via elektriciteit. Dit gebeurt door middel van windturbines en zonnepanelen. Warmte gaat in de RES’en de komende jaren een steeds grotere en concretere rol spelen. Alle partijen spreken vandaag af om gezamenlijk de veilige ontwikkeling en uitvoering van geothermieprojecten te ondersteunen en te versnellen.

Laat een reactie achter