Skip to main content

In gesprek tijdens de Klimaatconferentie

Wat kunnen we in Helmond doen om in 2030 Klimaatneutraal te zijn? Dat was het gespreksonderwerp tijdens de Helmondse Klimaatconferentie op 30 maart jl. in Wijkhuis De Fonkel. Een avond waarop ideeën, zorgen, dromen en ook kritische geluiden te horen waren. Ruim 80 inwoners gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van onze stad. Helmond neemt samen met Eindhoven deel aan de EU missie Klimaatneutrale en Slimme steden en werkt toe naar een Klimaatcontract. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het doel is om te zorgen dat onze steden nu en in de toekomst fijne groene en duurzame plekken zijn om te wonen, werken en recreëren.

Ideeën van inwoners

Tijdens de Klimaatconferentie op 30 maart jl. gingen inwoners met elkaar in gesprek over oplossingen, onderwerpen, suggesties en klimaatopgaven rondom de 4 stadsthema’s: Vitale Binnenstad, Leefbare Wijken, Bestendige Bedrijvigheid, Robuuste Regio. Uiteraard was de mogelijkheid er om ook los van de stadsthema’s ideeën aan te dragen. Alle ideeën op de post-its zijn verwerkt tot samenvattingen waarin de opbrengst bestaat uit de grootste gemene deler.

Vitale Binnenstad

De reacties van de inwoners weerspiegelen een gedeelde wens om een groenere en duurzame stad te creëren o.a. door energieneutrale, circulaire en biobased bouwplannen, het stimuleren van het gebruik van de fiets en het vergroenen van daken en openbare ruimtes.

Lees verder

Leefbare Wijken

Inwoners zijn enthousiast over het motiveren en het elkaar inspireren om duurzaam gedrag te bevorderen, zoals afval scheiden, meer fietsen en lopen en het verminderen van energiegebruik. Ideeën gaan o.a. over het stimuleren van samenwerking tussen generaties, educatie en voorlichting aan jongeren en het positief belonen van duurzame keuzes.

Lees verder

Bestendige Bedrijvigheid

Inwoners vinden het creëren van een gezonde, groene werkomgeving en het bevorderen van duurzame en circulaire bedrijfsvoering belangrijk. Innovatieve ideeën van inwoners zijn o.a. het opzetten van een materialenbank, het organiseren van een markt voor vraag en aanbod van afvalstoffen en het lokaal recyclen en hergebruiken van grondstoffen.

Lees verder

Robuuste regio

Inwoners stellen voor om lokale leveranciers te ondersteunen door grote ketens te stimuleren om lokaal in te kopen en duurzame landbouw te stimuleren. Er wordt veel nadruk gelegd op educatie en bewustwording van de impact van producten op het milieu en de samenleving.

Lees verder

Laat een reactie achter