Skip to main content

Duurzame Helmondse ondernemers verdienen extra erkenning: Meld u aan voor de Groene Pluim!

Helmond heeft tientallen ondernemers die dagelijks werk maken van duurzaamheid. Zij verdienen het om extra erkenning en waardering te krijgen. Daarom roepen wij duurzame ondernemers op om zich aan te melden voor de Groene Pluim.

De Groene Pluim is een blijk van erkenning en waardering voor ondernemers die duurzaam ondernemen. Stichting De Groene Pluim wil met dit landelijke initiatief ondernemers stimuleren om op een positieve manier bij te dragen aan het klimaat. “Er komen in Helmond steeds meer ondernemers bij die in hun bedrijf bezig zijn met duurzaamheid of circulariteit,” zegt wethouder Arno Bonte. “Met het uitreiken van de Groene Pluim zetten we die ondernemers extra in het zonnetje.”

De Groene Pluim

Wij steunen de Groene Pluim en roepen duurzame ondernemers op om zich aan te melden. Een jury bekijkt in hoeverre de inzendingen bijdragen aan een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s).

Aanmelden voor deelname aan de stimuleringsprijs De Groene Pluim is kosteloos, levert inspiratie en positieve publiciteit op. De winnaar wordt tijdens de Nationale Klimaatweek in het najaar bekendgemaakt.

Inspireer elkaar!

De Groene Pluim is een landelijk initiatief met inmiddels ruim 500 aangesloten bedrijven en 75 Groene Pluimhouders. Veel bedrijven zijn actief bezig met duurzaamheid en dragen op een positieve manier bij aan het klimaat. “Soms hebben ondernemers zelf niet door hoe goed ze al bezig zijn. Of vinden ze een duurzame bedrijfsvoering zo vanzelfsprekend dat ze daar zelf nauwelijks actief over communiceren,” vertelt wethouder Bonte. “Naar die ondernemers zijn we juist op zoek voor de Groene Pluim. Ze kunnen een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen. Ze kunnen anderen ook laten zien dat verduurzamen niet duur hoeft te zijn, sterker nog: dat het naast maatschappelijke wist vaak ook geld kan opleveren.”

Een netwerk voor kennisdeling

Door het initiatief De Groene Pluim ontstaat een netwerk van ondernemers die een inspiratie zijn voor anderen om duurzaam te ondernemen. De ondernemer maakt deel uit van een groep ondernemers, die actief met duurzaamheid, klimaat en een eerlijke, sociale wereld bezig is. Niet alleen De Groene Pluimhouders, maar alle aangesloten ondernemers delen hun kennis onder andere via bedrijfsbezoeken, events en best practices.

Global Goals

Leidend motief voor het initiatief De Groen Pluim zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De Groene Pluim heeft uit de 17 goals een selectie gemaakt van vier kerndoelen. Om mee te kunnen doen, moet een ondernemer een positieve bijdrage leveren aan de kerndoelen:

  • Eerlijk werk en economische groei (nr. 8);
  • Verantwoorde consumptie en productie (nr. 12);
  • Klimaatactie (nr. 13);
  • Partnerschap (nr. 17).

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 30 augustus 2024 via de website www.degroenepluim.nl. De uitreiking van De Groene Pluim vindt plaats tijdens de Nationale Klimaatweek (11 tot en met 17 november 2024).

Laat een reactie achter