Skip to main content

Klimaatcontract

Eindhoven en Helmond werken als duo-stad samen aan de EU missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Met als doel een versnelling en doorbraken zoeken op weg naar klimaatneutraal in 2030. Daarom werken Eindhoven en Helmond samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan oplossingen die impact maken. Zodat de gemeenten voor nu én in de toekomst een fijne en gezonde plek blijven om te wonen, werken en recreëren. Welke doorbraken hiervoor nodig zijn, staat in het Klimaatcontact Eindhoven en Helmond.

Het klimaatcontract -dat samen met inwoners en partners is opgesteld- bestaat uit:

  • een visie en strategie voor 2030 waarin de verschillende stakeholders commitment uitspreken voor het klimaatneutraal worden van de Brainportregio Eindhoven Helmond;
  • een concreet actieplan;
  • een investeringsplan dat moet gaan voorzien in de financiële realisatie en de capaciteitsimpact.

Het klimaatcontract is voorgelegd aan de gemeenteraden en daarna ingediend bij de Europese Commissie.

100 geselecteerde steden stellen klimaatactieplan op

In totaal stellen 100 geselecteerde steden een klimaatactieplan op. Deze steden krijgen vanuit de EU ondersteuning om te fungeren als experimenteer- en innovatieplek. Deze 100 steden zoeken doorbaken om al in 2030 klimaatneutraal te zijn. De EU heeft als doel dat geheel Europa in 2050 klimaatneutraal is. Van de 100 geselecteerde steden zijn er zes uit Nederland: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven/Helmond, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt bij het ontwikkelen van de Klimaatactieplannen.

Meer informatie