Skip to main content

Warmterotonde Groot Schooten

Missietraject: Opschaling duurzame bedrijventerreinen

Bij productieprocessen van bedrijven moet soms gekoeld worden, wat energie kost. Soms komt er juist warmte vrij, die nu vaak verdwijnt. Met de warmterotonde winnen en verdelen we samen warmte. Wat het ene bedrijf overheeft, kan de ander gebruiken.

Meer over dit project weten?

Lees meer

Het initiatief

Met de Warmterotonde op bedrijventerrein Groot Schooten / Automotive campus wordt ingezet op het optimaal benutten van beschikbare, lokale, duurzame warmtebronnen. Het is een initiatief van Smart Synergy Helmond, een uniek en ambitieus programma waarin ondernemers intensief met elkaar en de gemeente Helmond samenwerken.

Hoe maken we er Helmond duurzamer mee?

Dit initiatief zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder CO2-belasting. Samen wordt de stap gezet naar een haalbare businesscase voor de energiebehoefte.

Wat levert het jou als ondernemer op?

Door met andere bedrijven aan te sluiten op een lokale warmtebron ben je als individuele ondernemer minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en versterk je je concurrentiepositie.

Hoe ver staat het initiatief?

Serge van den Berg (EnergieBureau): “het kleine warmtenet dat er al ligt heeft potentie. Een aantal ondernemers zien die potentie al en stapje voor stapje komen we dichterbij. Als we het voor elkaar krijgen om een ‘eigen’ warmtenet te maken waarmee we ook de duurzaamheidsprestaties deels kunnen invullen zijn we echt goed bezig.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de Warmterotonde Groot Schooten? Of heb je als ondernemer interesse om aan te haken?
Neem dan contact op met Serge van den Berg door te mailen naar s.vandenberg@hetenergiebureau.nl of kijk op https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/warmterotonde-groot-schooten