Skip to main content

Transitielab

Wat hebben we mooie stappen gezet afgelopen vrijdag 14 april tijdens het Transitielab in het Speelhuis in Helmond! Ruim 160 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen kwamen bij elkaar om de volgende stap te zetten richting het Klimaatcontract. En met succes! Onder de aanwezigen was grote betrokkenheid en commitment om een bijdrage te leveren aan één of meer initiatieven, die onderdeel gaan zijn van het Klimaatcontract. Waarvoor nogmaals dank!

Wethouders Arno Bonte van Helmond en Rik Thijs van Eindhoven reflecteerden tijdens het Transitielab ook op de eerdere expertlabs en de klimaatconferenties met inwoners. Ook gingen zij in gesprek met de vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Europarlementariër Mohammed Chahim nam de aanwezigen nog mee in wat er nodig is om de EU missie te laten slagen.

De komende tijd werken we hard aan het Klimaatcontract. In de zomer wordt het contract voorgelegd aan de gemeenteraden en daarna ingediend bij de Europese Commissie.