Skip to main content

Solutions Lab

Tijdens het Solutionslab op 13 maart 2023 kregen diverse inspirerende sprekers het woord. Onder andere Minister van Klimaat & Energie Rob Jetten, natuurfilosoof Koert van Mensvoort (TU/Eindhoven) en voormalig VN jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi waren erbij. Ook experts uit zowel Eindhoven als Helmond, die de verduurzamingsopgave willen versnellen, waren die dag aanwezig. Een inspirerende bijeenkomst met ruim 200 vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen uit Helmond en Eindhoven. Samen gingen zij aan de slag met de uitkomsten uit de Doorbraaklabs van Eindhoven en Helmond om nu oplossingen te definiëren die impact maken.

Binnenkort meer…
We gaan hard aan de slag om de klimaatdoelen voor 2030 te verwezenlijken. Binnenkort vind je op deze website de projecten waarmee we starten die uit de labs en conferenties voortvloeien.