Skip to main content

In gesprek tijdens de Klimaatconferentie

Wat kunnen we in Helmond doen om in 2030 Klimaatneutraal te zijn? Dat was het gespreksonderwerp tijdens de Helmondse Klimaatconferentie op 30 maart jl. in Wijkhuis De Fonkel. Een avond waarop ideeën, zorgen, dromen en ook kritische geluiden te horen waren. Ruim 80 inwoners gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van onze stad. Helmond neemt samen met Eindhoven deel aan de EU missie Klimaatneutrale en Slimme steden en werkt toe naar een Klimaatcontract. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het doel is om te zorgen dat onze steden nu en in de toekomst fijne groene en duurzame plekken zijn om te wonen, werken en recreëren.

Binnenkort meer…
We gaan hard aan de slag om de klimaatdoelen voor 2030 te verwezenlijken. Binnenkort vind je op deze website de projecten waarmee we starten die uit de labs en conferenties voortvloeien.